Calamiteiten reiniging

Calamiteiten reiniging

Als er ergens brand is geweest of een extreme lekkage heeft plaatsgevonden, is regulier schoonmaakwerk vaak niet toereikend. In die gevallen wordt overgegaan op calamiteitenreiniging.

Hier zijn speciale medewerkers voor nodig. Anders dan met gewoon of industrieel schoonmaakwerk wordt er meer van het improviserend vermogen van de schoonmakers gevergd. Een goede opleiding is dan ook noodzakelijk, men moet van alle technieken op de hoogte zijn om snel en doelmatig te kunnen werken.

mostert_pand_contact